ΝΕΑ ΤΟΥ SENSE-COG | ΕΚΔΟΣΗ 4 | Μάϊος 2019
 
 
Link to website
 
 
ΝΕΑ ΤΟΥ SENSE-COG | ΕΚΔΟΣΗ 4 | Μάϊος 2019
 
 

Καλωσορίσατε στην τρίτη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του προγράμματος SENSE-Cog - Μάϊος 2019!

Καλωσορίσατε στην τρίτη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του προγράμματος SENSE-Cog! Το ενημερωτικό μας δελτίο κυκλοφορεί κάθε έξι μήνες με στόχο να σας ενημερώνει για το πρόγραμμα SENSE-Cog, τη μέχρι στιγμής πρόοδο του προγράμματος, τα μελλοντικά μας σχέδια, επερχόμενες εκδηλώσεις, καθώς και για τις δράσεις των μελών της κοινοπραξίας. Αυτή η έκδοση είναι αφιερωμένη στην ομάδα του ερευνητικού προγράμματος στη Νίκαια.
Για να διαβάσετε το ενημερωτικό δελτίο στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά, παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη σημαία πιο κάτω. 

     

Περιεχόμενα

To SENSE-Cog εν δράσει

Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή αισθητηριακής υποστήριξης για να βελτιώσουμε τη νοητική υγεία ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους – Νέα

Η δοκιμή περιλαμβάνει αξιολόγηση του ατόμου με άνοια από λειτουργό αισθητηριακής υποστήριξης. Η αξιολόγηση αφορά στο επίπεδο της απώλειας ακοής και όρασης, καθώς και το εύρος των λειτουργικών αναγκών στο σπίτι. Ακολούθως, η παρέμβαση (η υποστήριξη που προσφέρεται) είναι προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες του ατόμου όπως έχουν αναγνωριστεί από τους συμμετέχοντες.

Πέντε χώρες συμμετέχουν στην κλινική δοκιμή: Το Μάντσεστερ (Ηνωμένο Βασίλειο) έχει στραλογήσει 29 συμμετέχοντες, η Νίκαια (Γαλλία) 7 συμμετέχοντες, η Λευκωσία (Κύπρος) 4 συμμετέχοντες και Αθήνα (Ελλάδα) 19 συμμετέχοντες. Το Δουβλίνο (Ιρλανδία) αναμένεται να αρχίσει τη στρατολόγηση σύντομα.


Νέα από την Αθήνα

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει αρχίσει τη στρατολόγηση δυάδων (άτομο με άνοια και ο φροντιστής/η φροντίστρια ή ο/η σύντροφος του) για τη μελέτη επικύρωσης και την τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή και οι συμμετέχοντες ανταποκρίνονται με  αξιοσημείωτο ενδιαφέρον. Η Ομάδα Χρηστών Έρευνας έχει προσφέρει χρήσιμη ανατροφοδότηση σχετικά με τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο οι ασθενείς με άνοια εξαρτώνται από άλλα άτομα για τη φροντίδα τους.

Λόγω του ενδιαφέροντος στην Ελλάδα γι’αυτό το θέμα, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές παρουσιάσεις σε συνέδρια και έχουν γίνει συνεντεύξεις στα ελληνικά Μ.Μ.Ε. σχετικά με τη συχνή συνύπαρξη απώλειας μνήμης, ακοής και όρασης.

Η συνέντευξη και οι δημοσιεύσεις στον τύπο είναι διαθέσιμα πιο κάτω:    

Φωτογραφίες: Συνάντηση Ομάδας Χρηστών Έρευνας (Αθήνα)


Η ανατροφοδότηση της Ομάδας Χρηστών Έρευνας για το οικονομικό μοντέλο της παρέμβασης του SENSE-Cog

Η ομάδα του Πακέτου Εργασίας 4 (πακέτο εκτίμησης) έχει διεξάγει δυο μελέτες οικονομικών υγείας, οι οποίες εστιάζουν στις συναντήσεις των Ομάδων Χρηστών Έρευνας. Οι συναντήσεις επικεντρώθηκαν στο οικονομικό μοντέλο της παρέμβασης SENSE-Cog. Οι Ομάδες Χρηστών Έρευνας συζήτησαν τις προσωπικές τους εμπειρίες σχετικά με τη εξέλιξη της άνοιας όπως ορίζεται από τον ΄βαθμό εξάρτησης’.   Ο σκοπός των συναντήσεων ήταν να συζητηθεί η εξέλιξη της άνοιας με άτομα που έχουν εμπειρία στο θέμα, ώστε η ομάδα να σκιαγραφήσει αυτήν την εξέλιξη με ένα χρήσιμο τρόπο εντός του οικονομικού μοντέλου. Τα μέλη της Ομάδας εργάστηκαν ατομικά για να αναλύσουν την πορεία της άνοιας όσον αφορά στις Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ).  Δημιουργήθηκε ένα χρονοδιάγραμμα για να σκιαγραφήσει πότε ένα άτομο με άνοια μπορεί να χρειαστεί υποστήριξη με συγκεκριμένες Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της άνοιας. Έπειτα από αυτήν τη δραστηριότητα, υπήρξε μια ανοικτή και ενεργητική συζήτηση σχετικά με τα ‘ορόσημα εξάρτησης’.  Η ομάδα έδωσε έμφαση σε δραστηριότητες όπως οδήγηση, επικοινωνία και ετοιμασία φαγητού και ποτού ως δραστηριότητες- ορόσημα.

Φωτογραφίες: Η περιγραφή του ‘ταξιδιού’ της άνοιας από την Ομάδα Χρηστών Έρευνας του Manchester


Στις 5 Απριλίου 2019 το Greater Manchester Symposium συγκέντρωσε επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της ακοής, της όρασης και της άνοιας

Η ομάδα του SENSE-Cog συνεργάστηκε με το ινστιτούτο MICRA (Manchester Institute for Collaborative Research on Ageing) και το δίκτυο Greater Manchester Strategic Clinical Network και διοργάνωσε ένα συμπόσιο στο οποίο συμμετείχαν επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της ακοής, της όρασης και της άνοιας.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν να ενημερώσει σχετικά με τον επιπολασμό, την επίδραση και τη διαχείριση της απώλεια ακοής και όρασης σε άτομα με άνοια. Παράλληλα, να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία διαθεματικών κλινικών κατευθυντήριων γραμμών για την υποστήριξη ατόμων με άνοια και απώλεια ακοής ή/και όρασης.

Στους ομιλητές συμπεριλαμβάνονταν ο Michael Bowen, Διευθυντής Έρευνας (The College of Optometrists), ο οποίος αναφέρθηκε στη συχνότητα της απώλειας όρασης σε άτομα με άνοια και η Sue Falkingham, Πρόεδρος της Βρετανικής Ακαδημίας Ακουλογίας, η οποία αναφέρθηκε στην Ακουολογία και την επίδραση της στα άτομα με άνοια. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν κλινικοί και μη-κλινικοί επαγγελματίες στους τομείς της υγείας της όρασης, της ακοής και της άνοιας, διευθυντές σε δομές φροντίδας για άτομα τρίτης ηλικίας, διευθυντές κέντρων ημερήσιας φροντίδας κ.α. Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν για τη δημιουργία συστάσεων για κατευθυντήριες γραμμές με στόχο τη βελτίωση της αντιμετώπισης της απώλειας ακοής και όρασης σε άτομα με άνοια.   

Φωτογραφίες: Επαγγελματίες στον τομέα της ακοής, της όρασης και της άνοιας εργάστηκαν για τη δημιουργία συστάσεων για κατευθυντήριες γραμμές με στόχο τη βελτίωση της αντιμετώπισης της απώλειας ακοής και όρασης σε άτομα με άνοια.


Η μελέτη εφαρμοσιμότητας (Feasibility study) του SENSE-Cog στην Ασία

Η μελέτη εφαρμοσιμότητας μιας πολιτισμικά προσαρμοσμένης παρέμβασης για την υγεία της ακοής σε άτομα με άνοια σε τρεις χώρες της Νότιας Ασίας, γίνεται με σκοπό να αντιμετωπίσουμε το θέμα της νευρογνωστικής γήρανσης, μιας παγκόσμιας προτεραιότητας για την υγεία.

Αυτή η μελέτη εντάσσεται κάτω από το Πακέτο Εργασίας 3 του Ευρωπαϊκού προγράμματος SENSE-Cog. Η δυνατότητα επέκτασης αυτής της προσέγγισης σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος είναι μεγάλη και θα επιτρέψει τη χρήση και την προσαρμογή των διαθέσιμων πόρων και υποδομών για την υποστήριξη νέων τάσεων στην έρευνα και τη φροντίδα της άνοιας και της αισθητηριακής υγείας στη Νότια Ασία. Η μελέτη έχει ήδη εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή ερευνητικής δεοντολογίας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ και σε αυτή τη φάση οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στην εκπαίδευση του προσωπικού και την προετοιμασία της έρευνας σε 7 ερευνητικά κέντρα στην Ινδία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές.  

Φωτογραφίες: Η έναρξη της μελέτης SENSE-Cog Asia στη Ντάκα στις 9 Μαρτίου 2019. 97 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος και στήριξαν το πρόγραμμα σε συνεργασία με: Renaissance Hospital & Research Institute Ltd, Hearing Care Centre Ltd, Bangladesh και Sir William Beveridge Foundation.

 

Ερευνητική μελέτη σε κέντρα χρόνιας φροντίδας

Αυτή η μελέτη έχει ως στόχο να διερευνήσει τις γνώσεις, στάσεις και πρακτικές σχετικά με την απώλεια ακοής και όρασης σε άτομα με άνοια που διαμένουν σε κέντρα χρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων. Ο απώτερος σκοπός της μελέτης είναι η εφαρμογή αλλαγών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με άνοια με διαμένουν σε κέντρα χρόνιας φροντίδας.   Το σχετικό ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί από διευθυντές/τριες ή βοηθούς διευθυντές/τριες, νοσηλευτές και συναφείς επαγγελματίες υγείας, φροντιστές/τριες επί πληρωμή αλλά και μέλη της οικογένειας των ατόμων που διαμένουν σε κέντρα χρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων. 

Γνωρίστε την ομάδα στη Νίκαια

O Philippe Robert είναι Καθηγητής Ψυχιατρικής στο Université Côte d’Azur και Διευθυντής της εργαστηρίου Νόηση, Συμπεριφορά & Τεχνολογία (Cognition, Behavior & Technology,    CoBTeK-lab). Οι τομείς που εξειδικεύεται συμπεριλαμβάνουν τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα, και συγκεκριμένα τις διαταραχές κινήτρου, η αξιολόγηση και θεραπεία της απάθειας, καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών για τη διάγνωση νευροψυχιατρικής παθολογίας.

O Renaud David είναι γιατρός στο Κέντρο Μνήμης του Πανεπιστημίου της Νίκαιας. Οι τομείς εξειδίκευσης του είναι η μελέτη των γνωστικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων στη γήρανση και σε νευροεκφυλιστικές νόσους,  η ανάλυση της κινητικότητας, καθώς και η χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στην έγκαιρη διάγνωση και στη μη-φαρμακολογική διαχείριση των γνωστικών και συμπεριφορικών διαταραχών σε ηλικιωμένους ενήλικες.


H Valeria Manera είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο εργαστήριο Νόηση, Συμπεριφορά & Τεχνολογία (Cognition, Behavior & Technology, CoBTeK-lab) του Πανεπιστημίου της Νίκαιας. Έχει μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία και διδακτορικό τίτλο στη Γνωστική Επιστήμη.  Οι τομείς εξιδίκευσής της περιλαμβάνουν την απάθεια, τη ρύθμιση και αναγνώριση του συναισθήματος, καθώς και την πρόληψη της άνοιας. Εργάζεται μαζί με την Ομάδα Χρηστών Έρευνας και την υπόλοιπη ερευνητική ομάδα του προγράμματος SENSE-Cog.


 
H Alexandra König έχει υπόβαθρο στη Νευροψυχολογία, τη Γηριατρική, τη Νευρολογία και τη Ψυχιατρική. Εμπλέκεται στην ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων με τους συμμετέχοντες στο Πακέτο Εργασίας 3: Παρέμβαση.

H Marion Ferrandez, ερευνήτρια για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Πακέτου Εργασίας 1 και 3, έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές στην έρευνα με ειδίκευση στη ψυχολογία και νευροψυχολογία των γνωστικών διαταραχών. Εργάζεται στη Πανεπιστημιακή Κλινική Μνήμης στη Νίκαια σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν σε νέες τεχνολογίες και τη νόηση.


 
H Magali Payne είναι η Λειτουργός Αισθητηριακής Υποστήριξης (Πακέτο Εργασίας 3) Είναι Κλινική Λογοθεραπεύτρια και διδάσκει στο Τμήμα Λογοθεραπείας στη Νίκαια. Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην έρευνα και στην αναπτυξιακή ψυχολογία. Είναι διδακτορική φοιτήτρια και το θέμα που διερευνά είναι η αίσθηση της όσφρησης σε άτομα με τη νόσο Alzheimer's.

H Justine Lemaire είναι μηχανικός βιοτεχνολογίας. Είναι συντονίστρια ερευνητικών μελετών και στηρίζει ερευνητές/ερευνήτριες σε όλες τις κλινικές δοκιμές που λαμβάνουν χώρα στο Κέντρο Μνήμης του Πανεπιστημίου της Νίκαιας, συμπεριλαμβανομένης και της κλινικής δοκιμής του ερευνητικού προγράμματος SENSE-Cog.

Δημοσιεύσεις που ενδιαφέρουν

  • 'Aρθρο πρωτοκόλου για αξιολόγηση της επίδρασης της συμμετοχής των ηλικιωμένων ατόμων με άνοια και σχετιζόμενης με την ηλικία απώλεια ακοής ή/και όρασης σε μια Ευρωπαϊκή μελέτη που διεξάγεται σε πολλαπλά ερευνητικά κέντρα: https://researchinvolvement.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40900-018-0128-9
  • Πρωτόκολο για τη δημιουργία εκδόσεων της Γνωστικής Αξιολόγησης του Μόντρεαλ (Montreal Cognitive Assessment-MoCA) για άτομα με απώλεια ακοής και όρασης:https://bmjopen.bmj.com/content/9/3/e026246
  • Συσχετίσεις μεταξύ αυτο-αναφερόμενης αισθητηριακής απώλειας και ρίσκου γνωστικής έκπτωσης στη μελέτη κοορτής Υγεία και Συνταξιοδότηση (Health and Retirement Study-HRS): http://dx.doi.org/10.1093/geronb/gbz043

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Συντονιστής: University of Manchester

Λειτουργός Προγράμματος (Πακέτο Εργασίας 5):

Jahanara Miah

Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ

undefined Jahanara.Miah@manchester.ac.uk

 

Διαχείριση Προγράμματος SENSE-Cog:

ARTTIC, Γερμανία

Δρ. Otilia Postea

undefinedsense-cog_info@eurtd.com

 

    Επικοινωνία Έρευνας:

    ARTTIC, Γερμανία

    Teresa Gross

    undefinedgross@arttic.eu

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε www.sense-cog.eu

Ακολουθήστε μας στο Twitter & LinkedIn

SENSE-Cog on Twitter SENSE-Cog on LinkedIn

Το πρόγραμμα SENSE-Cog έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία, κάτω από τη σύμβαση με Αρ. No 668648.

 Copyright | Imprint

Αν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, παρακαλoύμε κάντε κλικ εδώ για να διαγραφείτε από τη λίστα.

 
 
SENSE-Cog has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 668648. Copyright | Imprint
 

If you no longer wish to receive our newsletter please click here to unsubscribe.

Having trouble viewing this email? Click here to view it in your browser.